Ranheim helse- og velferdssenter

Kommunal (Norway)Hozzáadás a kedvencekhez

Leírás

Vi som jobber ved Ranheim helse- og velferdssenter vil sørge for at beboere og brukere får en trygg og god hverdag på alle måter.
Ranheim helse- og velferdssenter ligger i flotte omgivelser med Trondheimsfjorden og fjæresteinene i umiddelbar nærhet. Senteret er sentralt plassert og er fint utgangspunkt for turer med eller uten rullestol. Det er kort gåavstand til blant annet matvarebutikk, postkontor og butikksenter med frisør, blomsterutsalg, gaveartikler og flere trivelige resturanter.
Helse- og velferdssenteret er todelt og består av Ranheim sykehjem og Ranheimsveien omsorgsboliger.
Vi som jobber ved helse- og velferdssenteret er tverrfaglig utdannede helsearbeidere, med god bredde på kompetanse og erfaring. Som team vil vi sørge for at beboere og brukere får en trygg og god hverdag på alle måter. Sykehjemmet har fast tilsynslege en dag i uken.
Vi er tilknyttet Fagnettverket Huntington og skal bidra til å forbedre omsorgstilbudet for personer med Huntington sykdom og deres familier. Vi skal også samarbeide og være med på faglig utvikling for de ulike fagmiljøer innen helse- og omsorgstjenester relatert til Huntington sykdom
Ranheim helse- og velferdsenter har et aktivt brukerråd, som består av representanter fra pårørende og ansatte. Brukerrådet står ansvarlig for flere sosiale arrangementer i løpet av året som for eksempel sommerfest og juletilstelning
Ranheim helse- og velferdssenter vektlegger følgende verdier: Trygghet, Respekt, Åpenhet, Forutsigbarhet og Kompetanse. Personalets fokus på verdiene skal medvirke til at den enkelte beboer og bruker opplever å bli ivaretatt på en god måte!
Ranheimsveien omsorgsboliger befinner seg i 3 ulike bygg og består av 16 tilrettelagte leiligheter for beboere med behov for heldøgns omsorg og selveide leiligheter med vedtak om hjemmetjeneste.
I omsorgsboligen er det 24 ansatte som dekker følgende kompetanse: sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter.
Som bruker i omsorgsboligen vil du få en primærkontakt som har et hovedansvar for din hverdag. Primærkontakten vil også ha et nært samarbeid med dine nærmeste og være din kontaktperson.
Vi er tilknyttet Fagnettverket Huntington og skal bidra til å forbedre omsorgstilbudet for personer med Huntington sykdom og deres familier.
Ved behov for renholdstjenester mottar brukerne i omsorgsboliger kvalifisert hjelp fra Hjemmehjelpstjenesten til Trondheim kommune.
Middagsombringing og hjelp til bestilling av matvarer er også godt organisert.
Ranheim sykehjem er et moderne sykehjem med 24 flotte og romslige rom med egne bad fordelt på 2 etasjer. Hver etasje har to fellesstuer som blir benyttet til sosialt samvær og fellesaktiviteter. På sykehjemmet er det 34 ansatte som dekker følgende kompetanse: sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter.
Sykehjemmet har egen sansehage som er populær både for beboerne og besøkende.
Som beboer på sykehjemmet vil du få en primærkontakt som har et hovedansvar for din hverdag. Primærkontakten vil også ha et nært samarbeid med dine nærmeste og være din kontaktperson.
Tilsynslege ved sykehjemmet har fast dag ved sykehjemmet hver torsdag.

Részleteit

City Ranheim
Address Ranheimsvegen 177
Phone +4772543220
Phone Telefaks:+4772543241
Email ranheim-helse.postmottak@trondheim.kommune.no
Web ---

Hely

Sør-Trøndelag, Norway
Ranheim Ranheimsvegen 177 , 7053