Munkvoll helse- og velferdssenter

Kommunal (Norway)Hozzáadás a kedvencekhez

Leírás

Helse-og velferdssenteret legger vekt på å skape et trygt og oversiktlig miljø, der beboeren kan bevare mest mulig av sine ressurser og selvstendighet
Huset ble bygget i 2003, og det ble flyttet inn i våren 2004.  I et helse- og velferdssenter kan de som trenger mye hjelp velge om de vil bo på et sykehjem eller få sine tjenester i en omsorgsbolig. Senteret skal inneholde langtidstilbud av omfang, kvalitet og bemanning som i et sykehjem. Hver enkelt avdeling har sitt faste personal. Ellers i bygget har vi en kafé som drives av Munkvoll helse og velferdssenter. Frisør og fotpleier har lokaler i kantineområdet og tilbys av private personer. Dagsenteret Alette Beyer er dagtilbud for hjemmeboende og drives av Trondheim kommune.
Munkvoll helse- og velferdssenter består av sykehjem og boliger med heldøgns omsorg, og skal gi heldøgns tilbud til eldre innbyggere i Trondheim kommune.
Helse- og velferdssenteret legger vekt på å skape et trygt og oversiktlig miljø, der beboeren kan bevare mest mulig av sine ressurser og selvstendighet.
Helse- og velferdssenteret legger også vekt på at beboerne, under veiledning/samarbeid med de ansatte,fortsatt skal opprettholde sin livskvalitet og identitet.
Munkvoll helse- og velferdssenter ligger på Hallset like ved Byåsen videregående skole. Her er det tilrettelagt koselig uteareal med velegnede stier for rullestoler og rullatorer.I nærmiljøet er det skoler, bolighus, blokkleiligheter, kjøpesenter og andre næringsbygg. Det er kort vei til kollektivtransport.
Dagsenteret gir tilbud til hjemmeboende eldre.
Det må gjøres et vedtak for å få plass på dagsenteret. Kontakt helse- og verferdskontoret for å få vedtak.
Dagsenteret er et treffsted for sosialt samvær og aktiviteter. Vi har felles måltider: Frokost, formiddagskaffe og middag.
Bruker blir hentet hjemme og ankommer dagsenteret mellom kl. 09.00 og 10.00. Bruker blir hentet igjen, ca kl. 15.00. Tiden på dagsenteret skal være minimum 5 timer.
Aktivitetene kan bestå av avislesing, håndarbeide, spill, trim, bingo, te-dans etc.
Kafe, frisør og fotpleie
Bydelskaféen har åpent fra kl 10.00 til 14.30 mandag til fredag. De har både varmretter og smørbrød.
Vi har fast frisør og fotterapeut på senteret.  Personalet bestiller gjerne timer ved behov for frisør eller fotpleie.
Fotterapeut vanligvis åpen på Mandag, Onsdag og Fredag.  
Det er 66 omsorgsleiligheter. Leilighetene er på ca 70m2, det er både to- og treromsleiligheter. Alle leilighetene har balkong. Leilighetene er tilknyttet helse og velferdssenteret som inneholder flere tilbud for beboerne som dagsenter, bydelscafé, frisør og fotpleie. Beboerne i omsorgsleilighetene kan få hjelp til å dekke ulike behov for pleie og omsorg. Alle tjenester som vi utfører er hjemlet i vedtak fattet av helse- og velferdskontoret Midtbyen.
Det er det samme personalet som er knyttet til sykehjemmet som utfører pleie og omsorg i omsorgsleilighetene.Personalgruppa består av sykepleiere, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og assistenter. Vi har personale med ulik kulturell bakgrunn. Det vil i tillegg være studenter fra helsefagutdanningene i praksis hos oss, i korte eller lengre perioder.
I første etasje på boligene er det et felles oppholdsrom, en vinterhage med stoler og bord for sosiale sammenkomster.

Részleteit

City Trondheim
Address Selsbakkvegen 28
Phone +4772542310
Phone Telefaks:+4772542301
Email munkvoll-helse.postmottak@trondheim.kommune.no
Web ---

Hely

Sør-Trøndelag, Norway
Trondheim Selsbakkvegen 28 , 7027