Laugsand helse- og velferdssenter

Kommunal (Norway)Hozzáadás a kedvencekhez

Leírás

"Livsglede for eldre" Vi er stolte av å være et sertifisert livsgledesykehjem!
Senteret består av sykehjem og omsorgsboliger med beboere som får vanlig hjemmesykepleie og med heldøgns omsorg.
Senteret ligger i Thomas von Westensgt 32. Vi har tilgang til fine utearealer på baksiden av bygget, og det er kort vei til sentrum med gode bussforbindelser.
Det er 24 enkelt rom ved sykehjemmet med eget toalett og bad.
Det er ikke bestemte besøkstider, pårørende er alltid velkommen.
Når man kommer på besøk er det ønskelig at man bruker rommene.
Har man noe man føler man kan bidra med som pårørende , er man hjertelig velkommen til det :) 
 Det er også en koselig bydelskafe , som er åpen alle dagen uten lørdag .
Vi har både frisør og fotpleier som kan benyttes av beboerne på sykehjemmet og boligene.
Pårørende kan få adgangskort til sykehjemmet mot et depositum som tilbakebetales ved innlevering. Fagleder kan kontaktes om dette er ønskelig.
Vi har egen gjestehybel som er tilgjengelig for pårørende å benytte om de kommer på besøk og trenger overnattingsplass.
Tilsynslege kommer 1 gang i uken .
 Tannpleier fra Lade tannklinikk har tilsyn av tennene til beboerne en gang pr. år.
Kafeen er åpen alle dager unntatt lørdager mellom kl 10.00 og 15.00. Den er åpen for alle, og har mange besøkende og er svært populær også blant beboere i nærmiljøet. Mange av beboerne i omsorgsboligene kjøper seg middag i kafeen og spiser i samvær med andre. For mange er det et godt alternativ til å få mat bringt på døren som man spiser alene hjemme. Det er også mye aktiviteter og underholdning av forskjellig slag på kafeen, følg med på oppslagstavla for mer informasjon.
Det er anledning til å leie lokalene i kafeen til selskaper, minnesamvær og lignende. Om ønskelig kan også maten bestilles i forbindelse med slike arrangementer. Ta kontakt på telefon 72542195 for nærmere informasjon.
Vi har aktivitør i hel stilling både på Buran og på Laugsand. De har faste aktiviteter på huset og har et tett samarbeid med livglede ansvarlig og avdelingen for planlegging av feks turer, trim , frivillige OSV. 
Vi har et tett samarbeid med frivillighets sentralen og kirkens Bymisjon . De brues til feks turvenner, servering og samtale partner til våre beboere.
Vi får besøk av prest fra menigheten jevnlig, og det kommer folk utenfra og underholder på kafeen. Den kulturelle Spaserstokken har også faste arrangementer i kafeen, oppslag om disse blir hengt opp på tavlene.
Vi er stolt av å være et livsglede sykehjem , Buran har vært med fra starten i 2009 og Laugsand ble sertifisert i 2014 .
Stiftelsen Livsglede for Eldre har sammen med to sykehjem ( Buran og Ranheim)  i Trondheim utarbeidet sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem, som setter livsglede i fokus for hver enkelt beboer på sykehjemmet. Ordningen er utviklet og prøvd ut av ansatte ved sykehjemmene, med fokus på hva det er mulig å gjennomføre i en helt vanlig arbeidsdag, uten ekstra bemanning. Gjennom Livsgledesertifisering av sykehjem og institusjoner for eldreomsorg lykkes man i å skape nye rutiner og rytmer i hverdagen for både de eldre og ansatte, slik at de kulturelle, åndelige og sosiale behovene (sekundærbehovene) til de eldre i større grad blir tilfredsstilt. Mange sykehjem er allerede kommet langt med dette arbeidet. Men gjennom sertifiseringsordningen har vi satt livsglede i system, på lik linje med medisinering, ernæring og somatisk pleie.
 
De ni livsgledekriteriene:
  • Alle ansatte på sykehjemmet skal vite hva sertifiseringsordningen er, og hva det innebærer.
  • Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisasjoner.
  • Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får komme ut i frisk luft en gang per uke.
  • Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr.
  • Virksomheten skal legge til rette for at beboerne får muligheter til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
  • Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen.
  • Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidet.
  • Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende.
  • Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag.

Részleteit

City Trondheim
Address Frostaveien 2C
Phone +4772544850
Phone Telefaks:+4772544846
Email laugsand-helse.postmottak@trondheim.kommune.no
Web ---

Hely

Sør-Trøndelag, Norway
Trondheim Frostaveien 2C , 7067